کمنٹ کب تک آخر @pakiistan_army__ #pakistanarmy #pakistannavy #pakistanairforce #pakistancommando #pakistanranger
286
9 hours ago
572
9 hours ago
Salutations 🇵🇰 #PAF #PakistanAirForce
15
11 hours ago
758
13 hours ago
نگاهی به نیروی هوایی پاکستان (بخش دوم) توان رزمی نیروی هوایی پاکستان پاکستان به علت همکاری باکشورهای آمریکا، انگلیس و چین مجموعه ای از هواپیماهای این کشورها را در اختیار دارد اما در حال حاضر به علت رقابت با هند در دستیابی به سلاح هسته ای مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. با این حال نیروی هوایی پاکستان به لطف توانمندی کارکنان بخش تعمیر و نگهداری خود این تجهیزات را عملیاتی نگه داشته است. همین امر باعث شده که این نیرو شعار «نمادی برای افتخار به میهن» را برای خود انتخاب کند. در زیر نگاهی به تجهیزات نیروی هوایی این کشور داریم: 1- جنگنده میراژ 5 فرانسه 90 فروند 2- هواپیمای رهگیر میراژ 3 فرانسه 69 فروند 3- جنگنده F-7PG چین 139 فروند 4- جنگنده چندمنظوره JF-17 چین و پاکستان 48 فروند (50 سفارش) 5- جنگنده چندمنظوره F-16A/C آمریکا 45 فروند آواکس 1- ساب 2000 سوئد 4فروند 2- شانژی Y-8 چین 4فروند جنگ الکترونیک 1- فالکن 20 فرانسه 2 فروند نظارت و شناسایی 1- سوپرکینگ ایر 350 آمریکا 2 فروند سوخترسان 1- ایلیوشین IL-78MP روسیه 4 فروند ترابری 1- ساب 2000 سوئد 2 فروند 2- شانژی Y-8 چین 3 فروند 3- کاسا CN-235 اسپانیا و اندونزی 3 فروند 4- C-130E/L100 آمریکا 16 فروند بالگرد 1- Bell412 آمریکا 1 فروند 2- Bell UH-1 آمریکا 5 فروند 3- Mil17 روسیه 6 فروند 4- AH-1 Cobra آمریکا 1 فروند 5- SA330 فرانسه 1 فروند 6- آلوئت 3 فرانسه 10 فروند آموزشی 1- سسنا T-37 آمریکا 38 فروند 2- هونگدو K-8 چین 38 فروند 3- چنگدو FT-7 چین 9 فروند 4- شنیانگ FT-6 چین 9 فروند 5- شنیانگ FT-5 چین 25 فروند 6- F-16D آمریکا 31 فروند 7- آلوئت 3 فرانسه 8 فروند . #پاکستان #نیروی_هوایی_پاکستان #نیروهای_هوایی_جهان #ائروسپیستاک #ائرواسپیس_تاک #Pakistan #PakistanAirforce #PAF #worldairforces #jf17
744
13 hours ago
Load more