.... شما هم لذت ببرید... گیتار خانم @firuzealaviyanmehr مدرس و نوازنده گیتار کلاسیک و خانم فرزانه طیبی Alle mie tante lagrime by Mauro guiliani ____________________________ #music #guitar #vocalist #guitarist #musica #mauro #guiliani#
224
4 days ago
Load more