چقدر زیباست حس با تو بودن تو راداشتن حس خودخواهی برای تو آری من فقط تورا برای خود میخواهم پس بدان فقط از ان منی چقدر زیباست این خسیس بودن برای تو😍😍😍 #baby #babies #small #lovely #love #kid #kids #beautiful #life #children #happy #little #family#bebe#babygirl#babylove# inestababy#نوزاد #نوزادان #کوچک #عشق #زیبا # دوست داشتنی#خوشگل#ناز#بچه #زندگی #شاد #خانواده
1
18 seconds ago
#ЛЕГОпрограммы Друзья, мы обещали подробнее рассказывать вам о наших программах обучения. Все помним и выполняем😉 *** Программа "Конструктор историй" (для детей 4+) Эта программа - творческий эксперимент, в котором дети учатся рассказывать собственные сказочные истории на самые разные темы, от мира животных до космоса. Программа помогает детям: ▪️Выработать уверенность для участия в заданиях ▪️Слушать и следовать инструкциям ▪️Участвовать в воображаемых рассказах и ролевой игре ▪️Делать соответствующие замечания и прогнозы ▪️Развивать воображение Ждем ваших малышей на пробный урок! Запись по телефону 43-43-40☎️ #астрахань #лего #легоцентр #детскоелего #легомания #детскийцентр #детскийцентрастрахань #детиастрахани #мамыастрахани #инстамама #инстамамсастрахань #инстадети #обучениедетей #развитиедетей #развитиеребенка #робототехника #легоробототехника ##kids #kid #child #instakids #baby #babies #babiesofinstagram #instagramanet #children #childrenphoto #tiny #легоцентрастрахань
1
1 minute ago
Քեռին ուտի......... 😂  #holiday #Kobuleti #Georgia #kid #beach
1
2 minutes ago
Load more